Skip to Content

Dodatne informacije

V skladu s pravilnikom o gradbenih odpadkih in odpadkih ki vsebujejo azbest, Henkel zagotavlja možnost vračila neuporabljenega proizvoda ali viška proizvoda in možnost vračila odpada, ki nastane od takšnega proizvoda.

Za odgovore na vprašanja, se obrnite na vašega lokalnega prodajalca.

Embalaža gradbenih odpadkov, ki se smatra za nevarni odpad (eksplozivno/oksidacijsko/lahko vnetljivo/vnetljivo/dražilno/nevarno/toksično/kancerogeno/jedko/nalezljivo/reproduktivno toksično/mutageno/občutljivo/ekotoksično) in je označeno s simbolom. Uporaba gradbenega proizvoda, ki je v skladu z navodili proizvajalca gradbenega proizvoda, proizvaja odpadke, ki so nevarni al nenevarni.

Nevarni gradbeni odpad je prepovedano:

  • odlagati v mešane komunalne odpadke,
  • mešati z drugimi vrstami odpada ali snovmi, vključno z gradbenimi proizvodi ali materiali, ki nimajo status odpada, razen na način, ki ga predpisuje dovoljenje za ravnanje z odpadki.
  • Reference
    Reference

Imate Vprašanje?

Z veseljem vam pomagamo pri kakršnih koli vprašanjih glede naših izdelkov, kje kupiti ali katera je prava rešitev za vaš projekt.