Bazeni in wellness

Potrebno je posebno znanje, da zadovoljimo potrebe po sodobnih wellness področjih in ekstremnih aplikacij, kot so bazeni s trajnim notrnjim vodnim tlakom. To vpliva na tehnični dizajn, profesionalno tesnenje in polaganje ploščic, naravnega kamna, prav tako zahteva skrbno načrtovanje: standardi, ki morajo biti zadovoljeni, razred izpostavljenoti vlagi, konstrukcija bazena, prvi zagon in čiščenje. Ceresit ponuja podporo pri pnačrtovanju in izdelavi z ustreznimi - uporabiku prijaznimi izdelki in sistemsko rešitvijo.

Korak 1

Priprava podlage

Pred polaganjem ploščic v batenu, je potrebno kemično testirati vodo in določiti tip vode, ki bo kasneje v bazenu.  Vsi potrebni spoji morajo biti ustrezno zatesnjeni. Pomembno je, da se zagotovi hidoroizoalcija temelji na v naprej določeni kategorji izpostavljenosti vlagi. Preden naredite naslednji korak, se prepričajte, da so sestrih in podlaga dovolj suhi za nadaljno obdelavo.

Korak 2

Hidroizolacija

Pri hidorizolaciji bazenaje ključno, da je le-ta v skladu s predpisi. Uporabljeni materiali morajo imeti potrdilo o ustreznosti in certifikate. Potrdilo o ustreznosti se imenuje ETA (Evropska Tehnična ocena). Ceresit zagotavlja sistemske rešitve z ETA potrdilom o ustreznosti tudi za to vrstne rešitve - potrjena ustreznost in zagotovljen uspeh pri hidroizolaciji betonskih bazenov!

Korak 3

Polaganje ploščic

Pri izdelavai bazena, je marsikaj odvisno od izbire materialov. To se nanaša predvsem na sistem hidroizolacije in polaganje ploščic, ki potrebujejo potrdilo o usterznosti (ETA). Ceresit zagotavlja varen in visoko kakovosten certificiran sistem - za izdelavo bazena, drugih površin izpostavljenih vlagi, ali suhih področij.