Socialni napredek

Gradnja s trajnostno praksp vključuje načelno obravnavo ljudi v vseh fazah gradbenega projekta. Henkel se zavzema za pošteno konkurenco, od ponudbe do izvedbe, kot tudi postavljanje novih standardov v izgradnji profesionalne tvorbe  praktičnih usposabljanj.